Sep, 2017
Apr, 2017
Feb, 2017

Dec, 2016
Nov, 2016
May, 2016
Apr, 2016
Mar, 2016
Feb, 2016
Jan, 2016

Dec, 2015
Nov, 2015
Oct, 2015
Sep, 2015
Aug, 2015
Apr, 2015
Mar, 2015
Feb, 2015
Jan, 2015

Dec, 2014
Nov, 2014
Oct, 2014
Sep, 2014
Aug, 2014
Jul, 2014
Jun, 2014
May, 2014
Apr, 2014
Mar, 2014
Feb, 2014
Jan, 2014

Dec, 2013
Nov, 2013
Oct, 2013
Sep, 2013
Aug, 2013
Jul, 2013
Jun, 2013
May, 2013
Apr, 2013
Mar, 2013
Feb, 2013
Jan, 2013

Dec, 2012
Nov, 2012
Oct, 2012
Sep, 2012
Aug, 2012
Jul, 2012
Jun, 2012
May, 2012
Apr, 2012
Mar, 2012
Feb, 2012
Jan, 2012

Dec, 2011
Nov, 2011
Oct, 2011
Sep, 2011
Aug, 2011
Jul, 2011
Jun, 2011
May, 2011
Apr, 2011
Mar, 2011
Feb, 2011
Jan, 2011

Dec, 2010
Nov, 2010
Oct, 2010
Sep, 2010
Aug, 2010
Jul, 2010
Jun, 2010
May, 2010
Apr, 2010
Mar, 2010
Feb, 2010
Jan, 2010

Dec, 2009
Aug, 2009
Jul, 2009
Jun, 2009
7.9–23.9 2012 Candyland, Gotlandsgatan 76
Rikke Benborg (DK)

Electric Palace

videoinstallation

Vernissage fredag 7 september kl 17–23.

Därefter öppet fredag kl 10–16, lördag–söndag kl 14–17, t.o.m. 23 september.

Kl 19: Dragning i årets stödmedlemslotteri. Tre lyckliga vinnare blir ägare till varsitt konstverk.

Kl 20 på scen: PROSA DEBATA – a performance collective that creates 'Raw Live Sounds'.
A raw folk, rock, experimental music & art manifesto composed by Manuela von Prosa & Roberto Debata.


Rikke Benborg, video still 2012

"I Rikke Benborgs videoverk finns det två huvudsakliga spår som hon arbetar parallellt med och dessa överlappar varandra i viss mån.
Vissa videoverk har karaktär av ett inre rum eller berättelse och formuleras genom det öververkligas optik och drömmens logik. Genom att inte begränsas av en realistisk estetik kan hon i ett formspråk oberoende av den synliga, vanliga verkligheten, placera sig i gränslandet mellan det medvetna och omedvetna, mellan dröm och verklighet. Här arbetar hon bland annat med dekontextualisering av de olika visuella elementen och låter det omedvetnas sippra in i det medvetna. Genom abstrakta berättelser och tablåer, utforskar hon struktur och berättarform. Man kan se en viss släktskap med både surrealismens och expressionismens film och teater, som drog fördel av de icke-realistiska och förvrängda för att skildra både mänsklig sanning och psykologiska tillstånd. På samma sätt dras hon till melankoli som ofta genomsyrar stumfilm med sin uttrycksfulla spelstil och gestik. I många verk visas olika aspekter av melankoli upp – inte som en tematisk mål i sig, utan som en underton eller bara en känsla.

I andra verk, arbetar Benborg mer konkret med kroppen som en form isolerad från medvetandet: till skillnad från drömmarnas och det undermedvetnas flyktighet är kroppen fysiskt och konkret. Detta öppnar upp för att arbeta mer stilistiskt och formellt med både form och objekt. Som med kubismens förenkling av naturen och människan till geometriska former, jobbar hon här med en reducering av kroppen och människan till en marionett, med rörelse och dans som abstraktionskomponenter. Vad händer när du tar bort kroppen från dess innehåll, och reducerar den till objekt eller form? När du klipper bort allt och bara gör kroppen till en komponent i arbetet? Kan detta ske inom en dramatisk ram, där magi och poesi fortfarande kan existera sida vid sida med det formella? Istället för att arbeta narrativt i filmisk mening fokuserar hon istället på formens egna dramaturgiska potential och låter berättelsen utvecklas genom denna. Här är kroppens egen geometri föremål för ett slags poetisk abstraktion och dans (eller kroppen som objekt) ersätter filmens protagonist. Även i denna stiliserade värld, med den geometriska och förenklade ytan är det subjektiva en väsentlig aspekt.

Utställningen på Candyland heter Electric Palace, som också är namnet som surrealisterna använde för biografen när den uppstod i början av 1900-talet. I dag händer något annat när man sätter in Electric i palatsets kontext: den generella term som används för ett vardagligt fenomen, elektricitet, upphöjs och förvandlas i kombination med Palace, ett ord som leder tankarna till överdådighet. Samtidigt är avsikten att fånga magin i biografen, med tillhörande nostalgi, en aspekt som motsvarar den melankoli som ofta är närvarande i Benborgs verk. Hon kommer att skapa ett platsspecifikt verk, med små intima projektioner och uppbyggda, dekorerade väggar, så att verk och rum binds samman för att skapa en totalupplevelse, där ljuset från skärmar och projektorer tillsammans utgör ett ymnighetshorn av visuell stimuli och gnistrande, elektrisk ”generositet”. Allt i en ram där det formella möter det fantastiska och fabulerande.

Rikke Benborg är född 1973 och utbildad vid Det kongelige danske kunstakademi i Köpenhamn 1999–2006. Hon bor och arbetar i Köpenhamn."


CANDYLAND, Gotlandsgatan 76, 116 38 Stockholm. www.candyland.seUpplagd 2012-09-03
äldre inlägg
senare inlägg

Lämna en kommentar! :)
Namn:

E-post: (frivilligt, kommer ej synas)

Kommentar:

Skriv följande nummer i fältet nedan: 5824 (spamskydd)


tillbaka


Follow on Bloglovin


Instagram


'*elvete