Sep, 2017
Apr, 2017
Feb, 2017

Dec, 2016
Nov, 2016
May, 2016
Apr, 2016
Mar, 2016
Feb, 2016
Jan, 2016

Dec, 2015
Nov, 2015
Oct, 2015
Sep, 2015
Aug, 2015
Apr, 2015
Mar, 2015
Feb, 2015
Jan, 2015

Dec, 2014
Nov, 2014
Oct, 2014
Sep, 2014
Aug, 2014
Jul, 2014
Jun, 2014
May, 2014
Apr, 2014
Mar, 2014
Feb, 2014
Jan, 2014

Dec, 2013
Nov, 2013
Oct, 2013
Sep, 2013
Aug, 2013
Jul, 2013
Jun, 2013
May, 2013
Apr, 2013
Mar, 2013
Feb, 2013
Jan, 2013

Dec, 2012
Nov, 2012
Oct, 2012
Sep, 2012
Aug, 2012
Jul, 2012
Jun, 2012
May, 2012
Apr, 2012
Mar, 2012
Feb, 2012
Jan, 2012

Dec, 2011
Nov, 2011
Oct, 2011
Sep, 2011
Aug, 2011
Jul, 2011
Jun, 2011
May, 2011
Apr, 2011
Mar, 2011
Feb, 2011
Jan, 2011

Dec, 2010
Nov, 2010
Oct, 2010
Sep, 2010
Aug, 2010
Jul, 2010
Jun, 2010
May, 2010
Apr, 2010
Mar, 2010
Feb, 2010
Jan, 2010

Dec, 2009
Aug, 2009
Jul, 2009
Jun, 2009
Ny vecka nya tag
Under denna period kommer vi att jobba med en plats som utgångspunkt.

Platsen kan vara nära eller långt borta, inomhus eller utomhus, hemma eller i offentlig miljö. Den kan vara liten eller stor, en plats där du bor, har besökt eller inte besökt men som av andra skäl har en betydelse för dig. "

Jag har valt Eslövs spritfarbrik, en sliten gammal byggnad som ligger i kvarteret min älskling växte upp. Jag har varit där två ggr varit och fotat/tittat. Det är så otroligt vackert, jag skulle kunna lägga upp hur många foton som helst.


" Skånska spritförädlings AB grundades på 1910-talet av bröderna Henriksson i lokaler vid Trehäradsvägen strax väster om banporten. Lokalerna hade tidigare inrymt Seccators tillverkning av mjölkpulver. AB Vin och Sprit övertog företaget och hade fram till1958 en reningsanläggning för råbrännvin. Verksamheten lades ner helt 1962. Byggnaden, i folkmun kallad "spritfabriken" är idag en kraftigt förfallen ruin med akut rasrisk, men får, efter beslut av Länsstyrelsen, inte rivas"

"Tidigare spritfabriken i Eslöv får inte rivas. Regeringen avslår fastighetsägarens överklagande av länsstyrelsens nej till rivning.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv beviljade i mars 2008 rivningslov för byggnader på fastigheten Örnen 4, tidigare spritfabriken i Eslöv. Motivet var att fastigheterna är i dåligt skick. Mindre delar av byggnaderna ingick inte i rivningslovet.
I augusti samma år beslöt länsstyrelsen att upphäva beslutet om rivningslov. Styrelsen förklarade att industribyggnaderna är av stor betydelse för riksintresset för kulturmiljövård. En rivning skulle påtagligt skada riksintresset.
Fastighetsägaren överklagade beslutet till regeringen. Den förklarar nu att det finns ett uttalat allmänt intresse av att bevara bebyggelsen på den aktuella fastigheten. Fastighetsägarens intresse bör stå tillbaka för det allmänna intresset.
Regeringen avslår därför överklagandet."

Mer av mina foton kan hittas i galleriet.

Det var här jag hittade Jules Vernes Resa till jordens medelpunkt. Den luktade lite mögel men fortfarande i fint skick:)


Här är några skisser:

Här har jag fokuserat på förgrunden:Här har jag fokuserat på bakgrunden:Detaljskiss:
Falkenbergs konstskola


Upplagd 2011-09-27
äldre inlägg
senare inlägg

Lämna en kommentar! :)
Namn:

E-post: (frivilligt, kommer ej synas)

Kommentar:

Skriv följande nummer i fältet nedan: 3072 (spamskydd)


tillbaka


Follow on Bloglovin


Instagram


'*elvete